Organizacija saveza

Predsednik saveza: Marko Milovanović

Generalni sekretar: Aleksandar Milosavljević

Članovi Upravnog odbora:

  • Marko Milovanović (kao predsednik SHLS, po Statutu je i predsednik UO, kao i predsednik Skupštine SHLS)
  • Goran Đaković
  • Vladan Balaban
  • Miloš Jovanović
  • Svetlana Glumac
  • Dragoslav Pajić
  • Miroslav Nadaški


    .