Početna Projekti Podrška u zajednici za bolju integraciju

Podrška u zajednici za bolju integraciju

2 minuta čitanja
0
0
95

Projekat ima za cilj jačanje integracionih kapaciteta najmanje 200 tražilaca azila kroz pružanje specifičnih znanja o relevantnim psihosocijalnim i životnim veštinama i unapređenje njihovog mentalnog zdravlja.

Prava integracija tražilaca azila podrazumeva dugoročnu brigu o zdravlju, jer kada su zdravstveno stabilni, onda su sposobni i spremni za naredne korake u integraciji, kao što su: veće uključivanje u društvo, napuštanje centara za azil, iznajmljivanje stanova, imaju potrebu da se dodatno informišu, dodatno obrazuju i potom traže stabilan posao.

Oba segmenta ovog projekta, usluge zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalna podrška pri integraciji su neophodna i nadovezuju se u cilju jačanja integracionih kapaciteta tražilaca azila.

Aktivnosti uključuju:

  1. Psihijatrijske, psihološke i medicinske intervencije – individualne psihijatrijske intervencije; individualne i grupne psihoterapeutske i psihološke intervencije; urgentne medicinske intervencije; psihološka podrška pomagačima.
  2. Psihosocijalna podrška u zajednici – socijalni rad/podrška u zajednici u cilju bolje integracije (podrška u pristupu institucijama, individualne i grupne sesije učenja o Srbiji, srpskom jeziku i načinu života sa volonterima); kreativne radionice i obeležavanje važnih datuma (Međunarodni dan žena, Međunarodni dan izbeglica, Međunarodni dan žrtava torture, Svetski dan mentalnog zdravlja i drugih).

Donator:
UNHCR Srbija

Trajanje projekta: 1. januar 2022. – 31. decembar 2023.

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…