Početna O nama Misija, vizija i principi rada

Misija, vizija i principi rada

Vizija

IAN želi da region jugoistočne Evrope bude oporavljen od posledica rata i političkog nasilja i da postane civilno društvo gde se poštuju ljudska prava svih ljudi.

Misija

IAN podržava osobe čija se ljudska prava krše i druge marginalizovane i ranjive grupe da razviju svoje potencijale za život u miru dostojan čoveka.

Vrednosti

  • Profesionalizam
  • Posvećenost korisnicima
  • Intervencije zasnovane na činjenicama
  • Civilno društvo – otvoreno društvo
  • Tolerancija i poštovanje
  • jednaka prava i mogućnosti

Principi

  • Društvena odgovornost
  • Individualna odgovornost
  • Organizacija koja stalno uči
  • Integrisani pristup zadovoljenju društvenih potreba