Početna Projekti Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji

Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji

2 minuta čitanja
0
0
371

U Srbiji živi 211.972 korisnika socijalne pomoći, ali prema Ombudsmanu oko 500.000 građana Srbije ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. U najgoroj su situaciji porodice sa troje i više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni. Među njima su i srpski državljani vraćeni po Sporazumu o readmisiji. 846 osoba je deportovano iz EU u 2019. godini, dok se procenjuje da je broj dobrovoljnih povratnika mnogo veći. Većina povratnika ima otežan pristup tržištu rada, i glavni izvor prihoda im je socijalna pomoć što umnogome ometa njihovu pravovremenu reintegraciju.

Glavni cilj projekta je poboljšanje mentalnog zdravlja i kapaciteta za reintegraciju / integraciju povratnika i izbeglica / azilanata u Srbiji.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • Pružanje psihološke podrške.
  • Obezbeđivanje psihijatrijskih intervencija.
  • Obezbeđivanje medicinskih intervencija.
  • Pružanje psihosocijalne podrške u integraciji povratničkim porodicama
  • Organizovanje obuka za izgradnju kapaciteta volontera i terenskih radnika na temu „Status mentalnog zdravlja povratnika, izbeglica/migranata/tražilaca azila i drugih ranjivih grupa stanovništva“.
  • Supervizija volontera i projektnog tima.

Usluge koje pružamo su podržane od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa “Migracije za razvoj” (PME). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Projekat se sprovodi u saradnji sa Unijom studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Projekat traje od 1. decembra 2020. do 31. maja 2023.

Kontakt osoba: Sanja Djurica, Menadžerka projekta, e-mail: sdjurica@ian.org.rs

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…