Vrednosti

Vrednosti

1. Profesionalizam

 • IAN je organizacija prepoznatljiva po visokom stepenu profesionalizma, vrednosti koja se neguje i usavršava u isto vreme.
 • IAN kao organizacija i stručnjaci koji rade u IAN-u sve profesionalne i naučne evropske standarde u radu sa korisnicima. Specijalna pažnja se posvećuje radnoj etici, posvećenosti i profesionalnom usavršavanju, dokumentovanju i evaluaciji rada i rezultata.
 • IAN nastoji da prepozna i primeni sve nove metode rada prihvaćene u Evropi.
 • IAN prihvata i primenjuje sve lokalne zakonske regulative koje se tiču radnog procesa i pokušava da promeni ili poboljša regulative koje nisu adekvatne.
 • IAN promoviše ove profesionalne standarde među ostalim organizacijama koje rade na sličnim problemima ili sa istim ciljnim grupama.

2. Posvećenost korisnicima

 • IAN postoji zbog svojih korisnika i njihovih specifičnih potreba kojima IAN izlazi u susret.
 • Svi resursi IAN-a postoje da bi jasno definisali korisnike, identifikovali i prepoznali njihove potrebe, da nađu najbolji način da deluju u skladu sa ovim potrebama i da definiše ovih akcija u skladu sa načinom mišljenja korisnika i IAN-ovih resursa.
 • IAN promoviše posvećenost korisnicima.

3. Intervencije zasnovane na činjenicama

 • IAN dokumentuje sve relevantne podatke o korisnicima i njihovim specifičnim potrebama, opšte i specifične aktivnosti i intervencije u radu sa korisnicima i takođe relevantne promene koje nastaju kao rezultat ovih aktivnosti.
 • IAN obrađuje sve važne podatke u skladu sa naučnim standardima koji obezbeđuju jasnu sliku promena koje je IAN ostvario.
 • Ovi podaci su važni za bolje određivanje potreba korisnika i potreba društva u cilju planiranja budućih akcija.
 • Postoji jasna veza između zaključaka donešenih posle obrade skupljenih podataka i unapređivanja rada IAN-a. IAN odbacuje sve metode i aktivnosti koje nisu efikasne i razvija i metode i aktivnosti koje daju jasne rezultate. IAN takođe uvodi nove metode od kojih se očekuje da donesu pozitivne promene. Većina intervencija je već ispitana i prošle su profesionalnu i naučnu verifikaciju.
 • Svi podaci su transparentni za zaposlene i ulagače ali su potpuno zaštićeni i sigurni u slučaju klijenata.

4. Civilno društvo – otvoreno društvo

 • IAN promoviše vrednosti i karakteristike civilnog društva i radi na njihovom poboljšanju i razvijanju.
 • IAN projekti, aktivnosti i relacije unutar organizacije jasno pokazuju da IAN poštuje jednakost među ljudima i ljudska prava. IAN podržava demokratsku društvenu strukturu, vladinu i civilnu kontrolu, kontrolu državnih službi (armija, policija), jednakost pred zakonom, dostupnost relevantnih informacija, slobodu govora i kretanja, demonopolizaciju vlasti. IAN podržava principe individualne odgovornosti, pravo izbora i toleranciju.

5. Tolerancija i poštovanje, jednaka prava i mogućnosti

 • IAN snažno podržava promociju i implementaciju ovih pristupa u regulaciji odnosa među ljudima i socijalnoj komunikaciji.
 • IAN naročito insistira na toleranciji i poštovanju.
 • IAN snažno podržava promociju i implementaciju ovih principa unutar same organizacije.
 • IAN podržava ideal jednakih ljudskih prava i mogućnosti koje treba dostići u modernom ljudskom društvu. IAN pokušava da dostigne taj ideal unutar same organizacije.