Na regionalnom, partnerskom projektu “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji implementiraju IAN,  Centar za građanske inicijative Prilep (CCI) i Centar za ljudska prava Niš, održana je supervizija prvog centra za rehabilitaciju torture u Makedoniji u okviru CCI-ja,  od strane eksperata iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture IAN iz Beograda.

Tokom posete IAN-ovih eksperata u Prilepu, zabeležili smo uspešan rad centra za rehabilitaciju žrtava torture, i održali stručnu superviziju sa stručnjacima iz CCI.

Istovremeno posetu je pratio predstavnik donatora iz Evropske komisije, menadžer projekta ispred EU-a, Ekmel CIZMECIOGLU. Predstavljen je uspešan slučaj Centra za rehabilitaciju žrtava torture CCI i razgovarano o različitim aspektima projekta, predstavljena je saradnja sa lokalnim institucijama (Centar za socijlani rad i Kazneno popravna ustanova u Prilepu), zajedno smo sagledale aktivnosti koje su realizovane i one koje tek treba realizovati.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Aktuelnosti

Takođe Pogledajte

In memoriam – Radoslav Ćebić (1972-2020)

Naš dragi saradnik, Radoslav Ćebić (1972-2020), novinar nedeljnika Vreme, tragično je prem…