Na regionalnom, partnerskom projektu “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji implementiraju IAN,  Centar za građanske inicijative Prilep (CCI) i Centar za ljudska prava Niš, održana je supervizija prvog centra za rehabilitaciju torture u Makedoniji u okviru CCI-ja,  od strane eksperata iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture IAN iz Beograda.

Tokom posete IAN-ovih eksperata u Prilepu, zabeležili smo uspešan rad centra za rehabilitaciju žrtava torture, i održali stručnu superviziju sa stručnjacima iz CCI.

Istovremeno posetu je pratio predstavnik donatora iz Evropske komisije, menadžer projekta ispred EU-a, Ekmel CIZMECIOGLU. Predstavljen je uspešan slučaj Centra za rehabilitaciju žrtava torture CCI i razgovarano o različitim aspektima projekta, predstavljena je saradnja sa lokalnim institucijama (Centar za socijlani rad i Kazneno popravna ustanova u Prilepu), zajedno smo sagledale aktivnosti koje su realizovane i one koje tek treba realizovati.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Aktuelnosti

Takođe Pogledajte

Hitan apel UN izvestiocu za torturu

Zajedno sa još 10 organizacija civilnog društva koje su deo Platforme za saradnju sa mehan…