Iako se tortura i druga nehumana i ponižavajuća postupanja dešavaju svakodnevno, kako u ratnim tako i u mirnodopskim uslovima, počinioci se retko izvode pred lice pravde. U slučajevima kada se izvedu, procesi su dugi, presude nisu srazmerne težini dela, ili zbog dužine trajanja postupaka postupci apsolutno zastare.

Ovaj dan je prilika da se podsetimo na važnost podrške žrtvama torture i važnost kažnjavanja počinilaca torture. Podrška mora biti višeslojna i mora uključivati identifikovanje žrtava, zastupanje žrtava, dugoročnu sveobuhvatnu podršku, mogućnost restitucije kroz kompenzaciju i nadoknadu štete. Ovakvo postupanje sa žrtvama i poštovanje njihovog iskustva, može da dovede do njihovog ličnog oporavka, do oporavka njihovih porodica, ali i oporavka čitavog društva.

26. juna 1987. godine stupila je na snagu UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Ovu konvenciju naša zemlja je ratifikovala 1991. Tortura kao krivično delo uvedena je u Krivični zakon Republike Srbije 2005. godine, kao krivično delo zlostavljanja i mučenja u čl.137, koje spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina.

Tortura predstavlja čin ekstremnog nasilja, to je namerno nanošenje teške fizičke ili mentalne patnje ili bola, od strane službenog lica ili uz njegov prećutni pristanak ili naređenje, sa ciljem da se osoba zastraši, kazni, iznudi priznanje, usmerena je protiv pojedinca, ali i protiv čitave zajednice.

Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare u Nišu, na trećem u nizu događaja u Srbiji i Makedoniji, pod zajedničkim nazivom Nedelja podrške žrtvama torture kojim Centar za ljudska prava Niš, IAN Međunarodna Mreža Pomoći i Centar za građanske inicijative iz Prilepa obeležavaju 26. Jun Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Na konferenciji su prezentovani rezultati aktivnosti na projektu Sveobuhvatna akcija protiv torture koji ove tri organizacije zajedno realizuju već godinu i po dana.

Reakcije medija na pomenuti događaj možete preuzeti preko linkova u nastavku:

https://megafon.co/iom-pocinioci-torture-se-retko-kaznjavaju/

https://www.vesti.rs/Vesti/IAN-Pocinioci-torture-se-retko-kaznjavaju-u-Srbiji-4.html

http://www.chr-nis.org.rs/

https://www.facebook.com/mediareformcentar/

https://niskevesti.rs/svetski-dan-pordske-zrtvama-torture-najveci-problem-je-nekaznjivost-pocinioca/

https://naslovi.net/izvor/niske-vesti/2

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Aktuelnosti

Takođe Pogledajte

PODRŠKA SVEDOCIMA U SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE

Na konferenciji za medije juče je predstavljen projekat „Psihosocijalna podrška svedocima/…