Početna Projekti Oporavak u zajednici – Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu

Oporavak u zajednici – Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu

5 minuta čitanja
0
0
77

Projekat je realizovan u saradnji sa Međunarodnom mrežom za saradnju u mentalnom zdravlju IMHCN, Udruženjem korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica „Duša“, udruženjima „Prostor“ i „U krugu porodice“. Saradnici projekta su Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, psihijatrijske ustanove iz Kovina, Vršca i Novog Kneževca i ustanove socijalne zaštite iz Čuruga, Novog Bečeja i Starog Leca. Cilj projekta je da se poboljša socijalna inkluzija osoba sa mentalnim invaliditetom i mentalnim poremećajima u Srbiji, kroz razvoj modela socijalnih usluga u zajednici koje su pristupačne i dostupne za osobe sa mentalnim poremećajima, a na osnovu koncepta celoživotnog oporavka i učešća korisnika. Cilj je i da se podrži Vlada Vojvodine i 6 institucija u Vojvodini da unaprede brigu o osobama sa mentalnim poremećajima primenom iskustava model centra i razvojem politika.

Rezultati projekta: Pružen je opseg socijalnih usluga u zajednici za osobe sa problemima mentalnog zdravlja, uključujući drop in, grupe za samopomoć, art terapiju, kućne i krizne intervencije u zajednici, porodično i individualno savetovanje, obrazovanje za zapošljavanje, pravno savetovanja. Ukupno 136 korisnika je dobilo bar jednu od naših usluga. 32 klijenta dobila su podršku u krizi; 88 klijenata su učestvovali aktivnostima drop in-a; 10 ljudi dobilo je pravno savetovanje; 95 korisnika je učestvovao u grupama za samopomoć, što znači da je ova usluga i najviše korišćena; 65 osoba dobilo je porodično savetovanje ili je učestvovalo u porodičnim konferencijama; 29 ljudi je učestvovalo u radionicama art terapije; 51 klijent je učestvovao u različitim obrazovnim kursevima ili treninzima. 83 korisnika (61%) je procenilo usluge kao dostupne, pristupačne i efikasne i ocenjuje njihov kvalitet sa 4,64 od 5. Pored razvoja usluga za korisnike, projekat uključuje i obuke za profesionalce – pružaoce usluga, korisnike i članove porodice. Obuke su sprovedene od strane iskusnih profesionalaca, zagovornika pristupa celoživotnog oporavka i članova Međunarodne mreže za saradnju u mentalnom zdravlju IMHCN. Edukativni set 1 – Oporavak u praksi – za profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja; Edukativni set 2 – Oporavak u praksi za članova porodice i osobe sa iskustvom – Korisnik usluga, član porodice i profesionalac – pristup Trijaloga; Edukativni set 3 – Alternativne usluge u slučajevima krize fokusirane na oporavak, uključujući Kuće za oporavak. Korisnici usluga, članovi porodice i stručnjaci za mentalno zdravlje učestvovali su u ovim edukativnim setovima, ukupno 98 učesnika.

Promocija projekta i Centra je bila stalna aktivnost tokom celog perioda implementacije projekta. To je uključivalo različite promotivne događaje, konferenciju za novinare, nastupe u medijima, internet i društvene mreže i distribuciju promotivnog materijala.

Donator:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje projekta: jun 2014 – decembar 2015

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…