Početna Projekti Oporavak u zajednici – Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu

Oporavak u zajednici – Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu

5 minuta čitanja
0
0
90

Projekat je realizovan u saradnji sa Međunarodnom mrežom za saradnju u mentalnom zdravlju IMHCN, Udruženjem korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica „Duša“, udruženjima „Prostor“ i „U krugu porodice“. Saradnici projekta su Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, psihijatrijske ustanove iz Kovina, Vršca i Novog Kneževca i ustanove socijalne zaštite iz Čuruga, Novog Bečeja i Starog Leca. Cilj projekta je da se poboljša socijalna inkluzija osoba sa mentalnim invaliditetom i mentalnim poremećajima u Srbiji, kroz razvoj modela socijalnih usluga u zajednici koje su pristupačne i dostupne za osobe sa mentalnim poremećajima, a na osnovu koncepta celoživotnog oporavka i učešća korisnika. Cilj je i da se podrži Vlada Vojvodine i 6 institucija u Vojvodini da unaprede brigu o osobama sa mentalnim poremećajima primenom iskustava model centra i razvojem politika.

Rezultati projekta: Pružen je opseg socijalnih usluga u zajednici za osobe sa problemima mentalnog zdravlja, uključujući drop in, grupe za samopomoć, art terapiju, kućne i krizne intervencije u zajednici, porodično i individualno savetovanje, obrazovanje za zapošljavanje, pravno savetovanja. Ukupno 136 korisnika je dobilo bar jednu od naših usluga. 32 klijenta dobila su podršku u krizi; 88 klijenata su učestvovali aktivnostima drop in-a; 10 ljudi dobilo je pravno savetovanje; 95 korisnika je učestvovao u grupama za samopomoć, što znači da je ova usluga i najviše korišćena; 65 osoba dobilo je porodično savetovanje ili je učestvovalo u porodičnim konferencijama; 29 ljudi je učestvovalo u radionicama art terapije; 51 klijent je učestvovao u različitim obrazovnim kursevima ili treninzima. 83 korisnika (61%) je procenilo usluge kao dostupne, pristupačne i efikasne i ocenjuje njihov kvalitet sa 4,64 od 5. Pored razvoja usluga za korisnike, projekat uključuje i obuke za profesionalce – pružaoce usluga, korisnike i članove porodice. Obuke su sprovedene od strane iskusnih profesionalaca, zagovornika pristupa celoživotnog oporavka i članova Međunarodne mreže za saradnju u mentalnom zdravlju IMHCN. Edukativni set 1 – Oporavak u praksi – za profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja; Edukativni set 2 – Oporavak u praksi za članova porodice i osobe sa iskustvom – Korisnik usluga, član porodice i profesionalac – pristup Trijaloga; Edukativni set 3 – Alternativne usluge u slučajevima krize fokusirane na oporavak, uključujući Kuće za oporavak. Korisnici usluga, članovi porodice i stručnjaci za mentalno zdravlje učestvovali su u ovim edukativnim setovima, ukupno 98 učesnika.

Promocija projekta i Centra je bila stalna aktivnost tokom celog perioda implementacije projekta. To je uključivalo različite promotivne događaje, konferenciju za novinare, nastupe u medijima, internet i društvene mreže i distribuciju promotivnog materijala.

Donator:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje projekta: jun 2014 – decembar 2015

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

There are no photos with those IDs or post 437 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…