Početna Projekti Projekti Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije

Projekti Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije

4 minuta čitanja
0
0
196

Od 2004. do 2014. godine, IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje sprovela je brojne edukacije i treninge u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i organizacijama aktivnim na polju odgovora na HIV epidemiju u zemlji . Jedan od naših najvažnijih partnera bilo je Ministarstvo zdravlja kao primarni recipijent i sprovodilac projekta Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije . Zajedno sa Jedinicom za implementaciju projekta Globalnog fonda organizovali smo trening za socijalne radnike o HIV-u i mentalnom zdravlju u 2008. godini. 2009. godine „Trening zaposlenih u centrima za socijalni rad za pružanje psihosocijalne podrške PLHIV“ je još jednom organizovan u okviru runde 6 projekta Ministarstva zdravlja „Jačanje nacionalnog odgovora na HIV/sidu decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga“. Cilj ovog treninga je povećanje kvaliteta usluga koje centri za socijalni rad nude PLHIV populaciji.

2010. godine sprovedena su dva treninga „Pozitivna prevencija i DPST savetovanje“ u okviru runde 8 Projekta Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda. Ovi treninzi imali su za cilj da povećaju znanje DPST savetnika o HIV prevenciji među PLHIV korisnicima usluga.

U januaru i februaru 2010. IAN je sproveo Istraživanje o percepciji znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u Srbiji u oblasti HIV i side na reprezentativnom uzorku od 1500 ispitanika. Rezultati pokazuju da zdravstveni radnici koji su prošli edukaciju iz oblasti HIV/side imaju viši nivo znanja i bolje poznaju mere zaštite i postupanja u slučaju nezgoda koje mogu da dovedu do inficiranja HIV-om. Uz to, zdravstveni radnici koji su pružali usluge osobama koje žive sa HIV-om imaju manje stigmatizujuće stavove. Medicinski tehničari i sestre manje znanju o HIV-u i imaju izraženije negativne stavove nego lekari.

Nalazi ovog istraživanja iskorišćeni su za koncipiranje treninga za zdravstvene radnike “ Zdravstveni radnici i HIV- mere zaštite i dobra praksa u lečenju i prevenciji HIV-a „. Kroz ovaj trening program obučeno je 496 zdravstvenih radnika iz cele Srbije na 20 trening događaja tokom 2010 i 189 profesionalaca kroz 5 treninga 2011. godine. Tokom 2012. godine, Omladina Jazasa, takođe kao primarni recipijent nastavlja sa finansiranjem ovog trening programa. Tokom 2012,2013 I 2014 godine ukupno 864 zdravstvena radnika edukovana su kroz trodnevne treninge ili jednodnevna predavanja.

Donator: Globalni fond za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije kroz Ministarstvo zdravlja Republike Srbije I Omladinu Jazasa

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

Pogledajte galeriju
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…