Početna Projekti Borba protiv torture i nekažnjivosti

Borba protiv torture i nekažnjivosti

2 minuta čitanja
0
0
324

Opšti cilj projekta je da doprinese iskorenjivanju torture i nekažnjivosti u srpskom društvu i lečenju posledica torture. Opšti cilj će se postići kroz sledeće specifične ciljeve:

1) Borba protiv torture i nekažnjivosti praćenjem sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 i zalaganjem za zakonodavne promene.

2) Obezbeđivanje adekvatnog pravnog leka i rehabilitacije žrtava kroz kampanju za pravo na rehabilitaciju i obeštećenje.

3) Obezbeđivanje sveobuhvatnog i efikasnog programa rehabilitacije za žrtve.

Očekivani rezultati projekta su:

1 – Izmene i dopune zakona domaćeg krivičnog zakona formulisane od strane radne grupe koju čini širok spektar zainteresovanih strana (žrtve, branitelji ljudskih prava …)

2 – Relevantne zainteresovane strane su informirane i uključene u sprovođenje izmena u zakonodavstvu

3 – Strategija za implementaciju prava na rehabilitaciju kreirana i promovisana među relevantnim akterima

4 – Podignuta svest javnosti o problemima žrtava torture

5 – Dalje jačanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana kroz monitoring posete zatvorenim institucijama

6 – Uspostavljanje adekvatnih procesa i smanjenje pritužbi na postupanje prema licima lišenim slobode od strane državnih službenika

7 – Revitalizacija udruženja bivših logoraša i članova koji su uključeni u postupke koji se odnose na borbu za svoja prava na nadoknadu i rehabilitaciju

8 – Smanjenje posledica torture na fizičko i psihičko zdravlje žrtava torture i članova njihovih porodica

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM.

Donatori:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1. decembar 2017. – 30. novembar 2019

Kontakt osoba: Sanja Đurica sdjurica@ian.org.rs

 

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…