Početna Projekti Briga o mentalnom zdravlju izbeglica/migranata/tražilaca azila

Briga o mentalnom zdravlju izbeglica/migranata/tražilaca azila

4 minuta čitanja
0
0
454

Opšti cilj projekta je poboljšanje mentalnog zdravlja i sveukupnog blagostanja izbeglica/migranata/tražilaca azila u Srbiji

Specifični ciljevi projekta su:

– Specijalizovana psihoterapija i/ili psihijatrijsko lečenje za visoko traumatizovane osobe, uključujući i žrtve torture.

– Grupa izbeglica/migranata/tražioca azila obučena u aktivnostima zaštite na nivou zajednice, uključujući vršnjačko savetovanje i sprovođenje grupa za samopomoć.

Aktivnosti:

1. Pružanje specijalizovane psihoterapije visoko traumatizovanim osobama – Psihoterapijske sesije će biti pružene klijentima koji će IANu biti upućeni od strane organizacija/institucija koje su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama/migrantima/tražiocima azila na terenu. Postoje klijenti sa ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja kojima je potrebna specijalizovana psihoterapija i za koje psihosocijalna podrška na terenu nije adekvatna i/ili dovoljna vrsta pomoći. Psihoterapijske sesije će se držati u prostorijama IAN-a u Beogradu ili ako je potrebno, psihoterapeut IAN-a će posetiti klijenta u prihvatnom centru ili centru za azil gde se on nalazi. Dinamika sesija biće određena za svakog klijenta pojedinačno, u skladu sa njihovim potrebama i obavezama. Psihoterapijske sesije biće dostupne za klijente u Beogradu, Vojvodini i Bosilegradu.
2. Psihijatrijski pregledi i lečenje – Neki klijenti sa težim mentalnim problemima imaju potrebu ne samo psihoterapije, već i psihijatrijskog lečenja, uključujući lekove. Psihijatrijski izveštaji predstavljaju važan dokument klijentima u procesima preseljenja i dobijanja azila. Psihijatrijska pomoć će biti na raspolaganju za sve klijente u Srbiji.
3. Obuka o aktivnostima podrške na nivou zajednice – podrška u zajednici i mentalno zdravlje su usko povezani. Sami korisnici imaju resurse kako bi podržali svoje mentalno zdravlje i psihosocijalno blagostanje, kao i njihove zajednice. Sa prilagođenom obukom i podsticajnim nadzorom, mnoge psihosocijalne intervencije mogu da se uradi samostalno. Na taj način dosegnut je veći broj ljudi koji će dobiti podršku koja im je potrebna. Petodnevna obuka od će biti organizovana za grupu zainteresovanih izbeglica/migranata7tražioca azila koji će biti izabrani na osnovu intervjua sa iskusnim psiholozima kako bi se procenila motivacija i kapaciteti osobe, kao i na osnovu preporuke profesionalaca i organizacija koje rade na terenu. Učesnici će biti obučeni za pružanje vršnjačkog savetovanja i sprovođenje grupa za samopomoć, ali i senzibilisani da prepoznaju žrtve traume i torture. Prateća supervizija od strane iskusnih psihologa biće dostupna svim učesnicima obuke.

Donator:
UNHCR Srbija

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 31. decembar 2019

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…