Početna Projekti Efikasna identifikacija i dokumentovanje torture

Efikasna identifikacija i dokumentovanje torture

7 minuta čitanja
0
0
145

Kratak opis projekta: Cilj projekta je da doprinese boljoj identifikaciji i dokumentovanju posledica torture među azilantima. Ovaj projekat je razvijen kako bi se pomoglo zdravstvenim radnicima i drugim relevantnim akterima u radu sa novim, gorućim problemom koji se tiče povećanog broja izbeglica i azilanata u Srbiji. Među azilantima postoji veliki broj onih koji su bili podvrgnuti mučenju, u zemlji porekla ili tokom putovanja u Srbiju. Osoblju koje radi sa azilantima su potrebne informacije i znanje koje će im pomoći da adekvatno identifikuju i pomognu žrtvama torture među azilantima. Oni će biti obučeni o identifikaciji i dokumentovanju torture, kao i o pitanjima koja se tiču azila. Prednosti za žrtve torture će biti višestruke. Imaće bolji tretman, njihove potrebe će biti bolje prepoznate i biće adekvatno upućivani na potrebne usluge. Pored toga, oni će imati dokaz da su preživeli torturu koji može da im pomogne u proceduri dobijanja azila i boljeg života.

Rezultati u 2016: Dva treninga o efikasnoj identifikaciji i dokumentovanju torture su održana u 2016. Treninzi su učesnicima dali dovoljno znanja prvenstveno o tome šta je tortura, koja je definicija torture i koji su relevantni međunarodni i nacionalni standardi koji se odnose na torturu. Naučili su koje su obaveze države kada govorimo o rehabilitaciji žrtava torture, reparaciji i obeštećenju, kao i i o principu „non refoulement“ (zabrana vraćanja). Obuka je učesnicima pružila dovoljno znanja da prepoznaju najugroženije izbeglice i migrante i da prepoznaju psihološke, ponašajne i fizičke posledice traumatskih iskustava, kao što je tortura. Učesnici su stekli osnovna znanja kako bi mogli da dokumentuju iskustvo torture kada je to moguće i obezbede adekvatan izveštaj i adekvatno upute klijenta na druge usluge.

Kao rezultat treninga IAN je uspostavio bolju saradnju sa različitim akterima koji su aktivni u oblasti pružanja različitih vrsta pomoći, u oblasti zaštite, zagovaranja i ljudskih prava izbeglica i migranata. IAN je prepoznat kao organizacija specijalizovana za rehabilitaciju, a najviše traumatizovanih izbeglica i migranata, žrtava torture. Različite organizacije civilnog društva, kao i međunarodne organizacije koje pružaju direktnu pomoć izbeglicama/migrantima upućuju žrtve torture i druge traumatizovane žrtve na naš Centar na psihoterapiju i psihijatrijske konsultacije.

Učesnici ova dva treninga bili su profesionalci i drugi akteri koji su u kontaktu sa izbeglicama/azilantima i migrantima, ili koji rade u institucijama koje im pružaju podršku.

Jedan od ovih treninga je organizovan u sklopu obeležavanja 26. juna, Međunarodnog dana UN za podršku žrtvama torture. IAN i Kancelarija UN Visokog komesarijata u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovali su seminar i okrugli sto pod nazivom Ljudska prava migranata i izbeglica. Zahvaljujući terenskoj poseti gospodina Kloda Kana, Savetnika Visokog komesara za Srbiju, kkoji je u ime UNVFVT posetio IAN, realizovana je ideja o zajedničkoj organizaciji ovog događaja. Seminar je održan od 20-22 juna, u Subotici, u blizini granice Srbije i Mađarske.  Održani su okrugli stolovi koji pokrivaju teme ugroženih osoba među izbeglicama, a IAN-ov fokus je bio na temi žrtava torture među izbeglicama iz Srednjeg Istoka i Severne Afrike. Treći dan je bio posvećen efikasnoj identifikaciji i dokumentovanju torture, a održan je od strane stručnjaka IANa u okviru projekta obuke koji je podržao UNVFVT. Trening je okupio različite ljude koji su u direktnom kontaktu sa izbeglicama i predstavnike različitih ministarstava i državnih organa zaduženih za pitanja migracija.

U 2017. IAN priprema još dva treninga na temu ranog otkrivanja i dokumentovanja torture među izbeglicama i azilantima.

Donatori:
UNVFVT

Kontakt osoba Bojana Trivuncic, bzivanovic@ian.org.rs

There are no photos with those IDs or post 420 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…