Početna Projekti Mentalno zdravlje i kvalitet života među izbeglicama i tražiocima azila

Mentalno zdravlje i kvalitet života među izbeglicama i tražiocima azila

2 minuta čitanja
0
0
178

U saradnji sa 7 različitih centara i institucija, IAN sprovodi istraživanje o mentalnom zdravlju i kvalitetu života među izbeglicama i azilantima. Cilj projekta je da se steknu nova znanja o mentalnom zdravlju i kvalitetu života izbeglica, kako tokom tranzita, tako i u prihvatnim centrima u kojima borave. Postoje istraživanja o stanju izbeglica nakon dolaska u zemlju domaćina (Alemi i dr., 2013), ipak, znanje o tome je fragmentirano, nejasno i dvosmisleno. Nismo našli nijedno sistematsko istraživanje o izbeglicama u tranzitu, tako da ovo područje predstavlja nepoznanicu i zahteva dalje istraživanje. Sledeće oblasti će biti pokrivene istraživanjem:

 1. Informacije o izbeglicama koje dolaze u Evropu i Australiju u vezi sa iskustvima pre izbeglištva, tokom i nakon izbeglištva
 2. Dobra i teška iskustva sa stanovišta izbeglica
 3. Sadašnjeg stanje izbeglica u vezi sa mentalnim i somatskim zdravljem
 4. Identifikacija ugroženih grupa i osoba
 5. Identifikacija intervencija i vrsta psiho-socijalne pomoći koja se može ponuditi na osnovu nalaza istraživanja
 6. Evaluacija intervencija

Partneri na projektu su:

 1. Fakultet za zdravlje / Odsek zdravstvene nege i promocije zdravlja, Oslo i Akershus Univerzitet
 2. Škola sestrinstva i akušerstva, Univerzitet Južne Australije
 3. Sigmund Frojd Institut, Frankfurt, Nemačka
 4. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, odeljenje u Kosovskoj Mitrovici
 5. Norveški centar za zdravstvena istraživanja među manjinama
 6. Institut za psihologiju Univerziteta u Stokholmu
 7. Odsek zdravstvene nege, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Malti
 8. Međunarodna mreža pomoći IAN, Beograd, Srbija
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…