Početna Projekti Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LOT)

Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LOT)

5 minuta čitanja
0
0
90

Projekat „Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti“ (eng. The Disability Leaders of Tomorrow (D-LOT)) je osmišljen sa ciljem da uspostavi podršku stručnim radnicima u sektoru usluga podrške za osobe sa invaliditetom i da promoviše i doprinese stvarnim i održivim promenama u načinu pružanja usluga u zemljama centralne i istočne Evrope (projekat se sprovodi u 15 zemalja). DLOT projektom koordinira Evropska asocijacija pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom (EASPD) iz Brisela. EASPD je neprofitna i nevladina organizacija koja deluje u oblasti prava osoba sa invaliditetom i zastupa preko 15 000 pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom iz cele Evrope kao i njihove krovne organizacije. Glavni cilj EASPD-a je da promoviše jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom kroz efektivne i kvalitetne sisteme usluga podrške u zajednici. IAN je odgovoran za realizaciju projekta na teritoriji Srbije.

Cilj projekta u Srbiji je izgradnja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom (DPO) i organizacija civilnog društva (CSO) u cilju boljeg razumevanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, njenih principa, vrednosti i primene, kao i korišćenje D-LOT online platforme za učenje kako bi se mobilisala zajednica i uspostavile usluge za osobe sa psihosocijalnim invaliditetom zasnovane na njihovim potrebama ili se već postojeće usluge unapredile uz povećano učešće korisnika u pružanju usluga.

Online platforma se sastoji od 10 interaktivnih modula koji pokrivaju najvažnije oblasti relevantne za ljude na upravljačkim pozicijama u organizacijama koje se bave pružanjem usluga ali i za sve koji rade direktno sa osobama sa invaliditetom i same osobe sa invaliditetom. Svaki tematski modul sadrži prezentacije, tekstualni sadržaj, interaktivne kvizove i zadatke za proveru i primenu znanja kao i preporučene materijale za čitanje. U okviru platforme, postavljen je Centar znanja koji sadrži resurse i publikacije u vezi svakog tematskog modula uključujući relevantne zakone i javne politike na evropskom i nacionalnom nivou. Korisnički forum je integralni deo platforme i omogućava korisnicima interakciju i razmenu iskustava sa korisnicima pružaocima usluga iz drugih zemalja.

Online platforma je dostupna na linku: www.dlot.eu

DLOT online program edukacije je otvoren za sve nove zainteresovane polaznike, pre svega osoblje pružalaca usluga podrške za osobe sa invaliditetom, obuhvatajući sve vrste usluga podrške za sve vrste invaliditeta. Korišćenje DLOT online platforme za učenje je besplatno i lako dostupno, slanjem zahteva za kreiranje korisničkog naloga na email adresu adriana.popa@easpd.eu

Pored online edukacije, projekat podrazumeva i održavanje dva offline treninga za pružaoce usluga, kao i završne konferencije na temu deinstitucionalizacije u Srbiji.

Trajanje projekta: Januar 2017- Jun 2017

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

There are no photos with those IDs or post 424 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…