Početna Projekti Vođenje slučaja za bolju efikasnost tretmana – pilot projekat

Vođenje slučaja za bolju efikasnost tretmana – pilot projekat

2 minuta čitanja
0
0
99

Projekat doprinosi poboljšanju efikasnosti lečenja HIV-a razvojem i pružanjem usluge vršnjačke podrške na Klinici za infektivne i tropske bolesti (Odeljenje za HIV / AIDS) Kliničkog centra Srbije za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), a koja se zasniva na individualnom vođenju slučaja. Projekat se posebno fokusira na novo-dijagnostikovane pacijente koji još uvek nisu na terapiji, ali omogućava i podršku onima koji su već na lečenju kako bi ostvarili bolju adherencu. Procedure za upućivanje će biti razvijene u saradnji sa centrima za dobrovoljno savetovanje i testiranje u Beogradu, ali i sa drugim uslugama koje su dostupne za PLHIV, a koje pružaju NVO. Kreiranje procedura treba da rezultira povećanim brojem dijagnostikovanih ljudi koji zapravo odu na Kliniku za test potvrđivanja i otpočnu sa tretmanom. Podrška za osoblje koje radi na klinici će biti obezbeđena u pogledu razvoja menadžmenta i procedura za monitoring i evaluaciju tretmana i zadovoljstva tretmanom od strane PLHIV. Projekat ima za cilj da razvije model podrške PLHIV neophodne za povećanje efikasnosti HIV terapije u Srbiji.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem POTENT, a finansiran je od strane Evropske grupe za lečenje AIDSa EATG.

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…