Početna Projekti Intervencije u krizi za žrtve torture među migrantima i tražiocima azila u Srbiji

Intervencije u krizi za žrtve torture među migrantima i tražiocima azila u Srbiji

2 minuta čitanja
0
0
119

Projekat je osmišljen sa ciljem da pruži medicinsku pomoć i psihološku prvu pomoć izbeglicama i migrantima koji su u tranzitu kroz Srbiju. Pomoć je obezbeđena kroz medicinsku mobilnu ekipu koja se sastoji od lekara, medicinske sestre, psihologa, prevodioca i koordinatora na terenu. Posebna pažnja je posvećena identifikaciji i tretmanu žrtava torture i članova njihovih porodica među izbeglicama. Projekat je realizovan u različitim mestima gde se nalaze izbeglice, u Beogradu i Šidu (Principovac, Adaševci, Berkasovo i železnička stanica Šid).

Projekat je finansiran od strane Dobrovoljnog fonda UN za torture žrtve u periodu od 1. oktobra 2015. do 30. septembra 2016. godine Zahvaljujući projektu koji podržava UNVFVT, IAN mobilna jedinica pružila je psihološku i medicinsku podršku za ukupno 370 izbeglica – žrtava torture i članova njihovih porodica. Medicinska prva pomoć (MSP) uključuje osnovne intervencije primarne zdravstvene zaštite: preglede, lečenje, prvu pomoć, reproduktivno zdravlje, psihosocijalnu podršku i upućivanje na hitne i druge specijalističke službe. Psihološka prva pomoć (PFA,) uključuje procenu potreba i briga, osnovnu psihosocijalnu podršku (emotivna uteha, empatično slušanje, pružanje informacija o reakcijama na stres, podsticanje pozitivnih mehanizama prevladavanja) i povezivanje sa drugim dostupnim uslugama kroz pružanje informacija ili omogućavanje pristupa drugim uslugama i vidovima pomoća (npr, sklonište, hrana, voda, odeća).

Kontakt osoba: Jelena Lončarević jbakalic@ian.org.rs

There are no photos with those IDs or post 433 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…