Kao jedna od projektih aktivnosti na projektu “Podrška održivom povratku i reintegraciji u Srbiji i Albaniji”, u Beogradu je 22. i 23. aprila održan prvi trening za volontere i terenske radnike.

Tokom prvog dana predstavljena je programska komponenta GIZ-a “Povratak u nove mogućnosti“, kao i projekti svih relevantnih partnera koji pružaju usluge povratnicima po sporazumu o readmisji, uključujući HELP, Caritas, CIM, Praxis, SKRUG. Takođe se diskutovalo o iskustvima  i izazovima rada sa korisničkom populacijom na terenu.

Drugog dana treninga učesnici treninga su se upoznali sa iskustvima traume i torture, i posledicama takvih iskustava, osnovima pružanja psihosocijalne i psihološke prve pomoći, specifičnostima različitih ranjivih grupa korisnika, problemima mentalnog zdravlja kod povratnika po readmisiji i stresa kod pomagača.

Učitaj Više Srodnih Članaka
  • Poziv za dostavljanje ponuda za psihijatrijske usluge

    Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network sprovodi projekte: „Psihosocijal…
  • PODRŠKA ŽENAMA

    Povodom 16 dana aktivizma, tokom novembra i decembra IAN je organizovao ginekološke pregle…
  • IAN u oktobru

    Tokom oktobra, Međunarodna mreža pomoći IAN učestvovala je i organizovala više aktivnosti.…
Učitaj Više Iz Aktuelnosti

Takođe Pogledajte

Poziv za dostavljanje ponuda za psihijatrijske usluge

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network sprovodi projekte: „Psihosocijal…