Početna Projekti Podrška žrtvama u procesima suđenja za ratne zločine

Podrška žrtvama u procesima suđenja za ratne zločine

3 minuta čitanja
0
0
281

Iako je prošlo više od dve decenije od oružanog sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, mnoge žrtve i preživeli još uvek čekaju pravdu. Hiljade muškaraca i žena, žrtava ratne torture, živeći većinski na marginama društva, i dalje su u potrazi za pravdom.  Žrtvama svedocima/svedokinjama ratnih zločina neophodno je pružiti podršku i psihološki ih pripremiti za proces suđenja kako bi se  umanjili efekti retraumatizacije.

Sveukupni cilj projekta je doprineti jačanju vladavine prava i procesa tranzicione pravde na Zapadnom Balkanu.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Ublažavanje efekata i nivoa retraumatizacije kod žrtava svedoka/svedokinja tokom učešća u procesima suđenja za ratne zločine kroz pružanje psihološke, psihijatrijske i medicinske podrške.
  2. Osnaživanje i ohrabrivanje žrtava potencijalnih svedoka/svedokinja na uključivanje u procese suđenja za ratne zločine u BiH.

Ciljnu grupu na projektu čine žrtve ratnih zločina počinjenih u logorima u Bosni i Hercegovini za vreme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, kao i članovi/ce njihovih porodica.  Projektnim aktivnostima direktno će biti podržano najmanje 60 žrtava/članova/ca porodica, od toga najmanje 12 žena i 48 muškaraca. Ciljnu grupu činiće kako žrtve svedoci/svedokinje koje će biti pripremane za sudski proces, tako i žrtve potencijalni svedoci/svedokinje koje će biti motivisane i ohrabrene da se uključe u aktuelne i/ili buduće procese.

Projektne aktivnosti su:

  1. Grupna psihološka podrška
  2. Individualna psihološka podrška
  3. Psihijatrijska podrška
  4. Medicinska podrška
  5. Pratnja žrtava svedoka na suđenja i saslušanja

Donator:

Projekat je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz Regionalni projekat o ratnim zločinima (RWC).

Trajanje projekta: 1. januar 2020. – 30. jun 2020.

Kontakt osoba: Tijana Jovanović-Dačić  tijanaeror@gmail.com

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…