Početna Projekti Rana identifikacija i adekvatna podrška za žrtve torture među izbeglicama sa Bliskog Istoka i Severne Afrike

Rana identifikacija i adekvatna podrška za žrtve torture među izbeglicama sa Bliskog Istoka i Severne Afrike

2 minuta čitanja
0
0
183

Opšti cilj projekta je da doprinese dobrobiti, poboljšanju zdravlja i psihološkog stanja i kvalitetu života žrtava torture i članova njihovih porodica među izbeglicama sa Bliskog istoka i Severne Afrike koji borave u Srbiji. Cilj će biti ostvaren kroz sveobuhvatnu pomoć koja uključuje psihološku, medicinsku i pravnu pomoć za žrtve torture i članove njihovih porodica. Intenzivna saradnja sa različitim akterima (kancelarija Zaštitnika građana, centri za azil, međunarodne i domaće nevladine organizacije) će doprineti da pravovremena i adekvatna pomoć bude pružena onima koji su u nevolji.

U okviru ovog projekta IAN CRTV pruža medicinsku i psihološku pomoć izbeglicama koje su smeštene u prihvatnom centru u Bosilegradu, sa fokusom na žrtve torture među njima. IAN CRTV takođe pruža pomoć žrtvama torture i članovima porodice u CRTV centru u beogradskoj kancelariji. U saradnji sa drugim nevladinim organizacijama koje pružaju pomoć izbeglicama, mnoge žrtve torture i zlostavljanja se upućuju na naš centar na specijalizovane usluge, kao što su psihoterapija, psihološka i psihijatrijska pomoć.

Trajanje projekta: januar 2017 – decembar 2018

Donator:
Dobrovoljni fond UN za žrtve torture

Kontakt osoba: Jelena Lončarević jbakalic@ian.org.rs

Bojana Trivunčić bzivanovic@ian.org.rs

 

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…