Početna Projekti Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini

4 minuta čitanja
0
0
81

Projekat je utemeljen na dugogodisnjem radu IAN-a i prepoznatim potrebama ljudi koji od 2001. godine koriste usluge IAN-ovog Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) koji pruža besplatnu psihološku, psihijatrijsku, medicinsku i pravnu pomoć kao i edukaciju svim žrtvama torture, među kojima dominiraju osobe sa iskustvom ratne torture. Do sada je u okviru CRTV-a pomoć dobilo više od 2000 žrtava torture i članova njihovih porodica.

Ovaj trogodišnji projekat koji je zvanično otpočeo 1. decembra 2008. usmeren je na pružanje sveobuhvatne psihoterapeutske, medicinske, psihosocijalne i pravne pomoći osobama koje su preživele torturu i njihovim porodicama. Usluge su pružane u okviru IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture u Beogradu kao i u dva specijalizovana centra koja su zahvaljujući projektu formirana u okviru dve partnerske organizacije u Bosni i Hercegovini – u Domu zdravlja „Sveti Nikola“ u Milićima i u Opštoj bolnici u Trebinju. Ova dva nova Centra za rehabilitaciju žrtava torture u BIH opremljena su adekvatnim tehničkim aparatima, a profesionalci koji su uključeni u rad sa žrtvama torture prošli su specijalizovanu stručnu obuku na polju psihijatrijske, medicinske i pravne pomoći žrtvama bilo ratne ili policijske torture. Centri u BiH počeli su da rade sa klijentima od decembra 2009, a u međuvremenu mobilni tim IAN-a organizovao je redovne posete i pružanje usluga na terenu u BiH u regionu Trebinje i Birač.

Zahvaljujući projektu više od 1000 osoba, većinom ljudi koji su preživeli torturu u logorima tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije tokom devedesetih, članovi njihovih porodica, kao i sadačnje žrtve policijske torture i nečovečnog postupanja u Srbiji i BiH, dobilo je neophodne usluge i pomoć kako bi što uspečnije prebrodili posledice koje na fizičko i mentalno zdravlje ostavlja tortura.

Pored ovoga, brojne aktivnosti u projektu usmerene su i na podizanje svesti opšte javnosti i donosilaca odluka u Srbiji i BiH o pitanjima vezanim za torturu. U sklopu ovog cilja najmanje 120 lekara na teritoriji BiH biće edukovani kako da prepoznaju i dokumentuju posledice torture na fizičko i psihičko zdravlje, primene adekvatan tretman odnosno upute klijente odgovarajućim stručnjacima na dalje lečenje.

Donator:
Evropska komisija

Trajanje projekta: decembar 2008 – novembar 2011

Kontakt osobe: Jelena Lončarević jbakalic@ian.org.rs

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…