Početna Projekti HIV/AIDS i mentalno zdravlje – MAIDS razvojni program za agente promene

HIV/AIDS i mentalno zdravlje – MAIDS razvojni program za agente promene

3 minuta čitanja
0
0
90

„HIV/AIDS i mentalno zdravlje u jugoistočnoj Evropi, Kavkazu i centralnoj Aziji“ je projekat sproveden u saradnji sa GIP Global Initiative in Psychiatry (2007-2010), koji je imao za cilj da podigne svest i znanje stručne i šire javnosti o često zanemarenoj vezi između mentalnog zdravlja i HIV/AIDS-a. Naša sekcija je postala deo mreže Ekspertskih centara za HIV/AIDS i mentalno zdravlje u ovom delu Evrope i u okviru projekta sprovela je: četiri kvalitativne studije, isporučeno je četiri modula treninga za mešovite grupe učesnika, štampane su relevantne publikacije i pokrenute inicijative za bolji odgovor na potrebe pogođene populacije i razne druge intrevencije.

Jedna od glavnih aktivnosti Ekspertskog centra za HIV, AIDS i mentalno zdravlje je organizovanje treninga za mešovite grupe učesnika koji su u tom procesu postali naši agenti promena. Cilj ovih MAIDS treninga jeste osnaživanje različitih profesionalaca i paraprofesionalaca zainteresovanih za HIV, da adekvatno odgovore na potrebe ljudi sa HIV-om sa medicinske, psihološke i socijalne tačke kao i da se zalažu za prevenciju HIV-a. Do sada je u okviru MAIDS programa isporučeno četiri modula treninga sa jedanaest održanih treninga i više od 80 učesnika koji su prošli ovaj kontinuirani program obuke. MAIDS trening obuhvata četiri modula sa sledećim temama:

MODUL 1 “ Uvod u HIV i mentalno zdravlje“

MODUL 2 „Podrška ljudima koji žive sa HIV-om i pripadaju osetljivim grupama“

MODUL 3 „Pomoć i samopomoć za ljude koji žive sa HIV/sidom“

MODUL 4 „Adherenca i mentalno zdravlje“

Većina učesnika treninga su postali deo mreže agenata promena i predstavljaju važan edukativni resurs našeg centra.

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

Pogledajte galeriju
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…