Početna Projekti Podrška u zajednici za bolju integraciju

Podrška u zajednici za bolju integraciju

3 minuta čitanja
0
0
184

Projekat ima za cilj jačanje integracionih kapaciteta najmanje 100 tražilaca azila kroz pružanje specifičnih znanja o relevantnim psihosocijalnim i životnim veštinama i unapređenje njihovog mentalnog zdravlja.

Prava integracija tražilaca azila podrazumeva dugoročnu brigu o zdravlju, jer kada su zdravstveno stabilni, onda su sposobni i spremni za naredne korake u integraciji, kao što su: veće uključivanje u društvo, napuštanje centara za azil, iznajmljivanje stanova, imaju potrebu da se dodatno informišu, dodatno obrazuju i potom traže stabilan posao.

Oba segmenta ovog projekta, usluge zaštite mentalnog zdravlja i edukacija o psihosocijalnim i životnim veštinama su neophodna i nadovezuju se u cilju jačanja integracionih kapaciteta tražilaca azila.

Aktivnosti uključuju:

  1. Psihijatrijske i psihološke intervencije – Individualne psihijatrijske intervencije i grupne psihoterapeutske i psihološke intervencije.
  2. Edukacija iz psihosocijalnih i životnih veština – baviće se temama koje se odnose na iskustva tražilaca azila, mentalno zdravlje, mentalne bolesti i probleme, podršku, lečenje; teme javnog zdravlja; teme diskriminacije, stigme, rodno zasnovanog nasilja; komunikacijske veštine, asertivnost, specifičnosti srpskog društva – društvene norme, kulturni obrasci, kulturno vaspitanje, ljubavni odnosi, opšta socijalizacija, stimulativne vežbe za učenje srpskog jezika; profesionalna orijentacija i stanje na tržištu rada u Srbiji…

Pored znanja o specifičnim temama, učesnici edukativnih aktivnosti će steći i veštine neophodne za pružanje podrške u zajednici, kroz grupe za samopodršku i vršnjačko savetovanje. Naučiće kako da koriste sopstvena sredstva i resurse za podršku kako svom mentalnom zdravlju i psihosocijalnom blagostanju, tako mentalnom i zdravlju drugih članova/ica svojih zajednica.

Projektne aktivnosti će se realizovati na tri lokacije: Beogradu, Banji Koviljači i Bogovađi.

Donator:
UNHCR Srbija

Trajanje projekta: 1. januar 2021 – 31. decembar 2021

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…