Početna Projekti Prevencija HIV infekcije i drugih polno prenosivih bolesti i poboljšanje sveukupnog zdravlja stanovništva pod povećanim rizikom na teritoriji Sandžaka

Prevencija HIV infekcije i drugih polno prenosivih bolesti i poboljšanje sveukupnog zdravlja stanovništva pod povećanim rizikom na teritoriji Sandžaka

3 minuta čitanja
0
0
130

Cilj edukacije je bio da se poveća dostupnost i kvalitet usluga u zdravstvu, poboljšanjem opšteg i specifičnog znanja o HIV-u i drugim polno prenosivim bolestima (PPB) među zdravstvenim radnicima, pre svega na teritoriji Sandžaku i da se obuče mladi aktivisti iz najmanje tri različite nevladine organizacije o HIV-u i drugim PPB, o rizičnom ponašanju mladih i drugih ranjivih grupa kroz dva dana treninga.

Tokom 2013. godine, sproveli smo pet jednodnevnih treninga za zdravstvene radnike. Iako smo u prethodnom periodu, sprovodili slične obuke širom Srbije, ovaj region nije uključen ranije. Planirano je da 100 zdravstvenih radnika pohađa obuku o HIV-u i drugim seksualno prenosivim infekcijama, da unaprede svoje znanje i promene stavove prema ljudima koji pripadaju ranjivim grupama. 119 zdravstvenih radnika je prošlo kroz edukaciju i svi su izrazili zadovoljstvo učešćem u obuci. Pre i post-testovi znanja su pokazali da je učešće u obuci rezultiralo značajnim povećanjem znanja. Zdravstveni radnici svih profila pozvani su da učestvuju u treninzima. Lekari različitih specijalnosti, stomatolozi i lekari opšte prakse su bili najzastupljeniji. Obuka je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije i donela je 6 bodova za učesnike.

U septembru 2014. godine, održana su dva treninga za mlade aktiviste. Sadržaj treninga pokriva osnovne teme o HIV-u i polno prenosivim infekcijama, smanjenje stigme i diskriminacije, kao i prepoznavanje ljudi pod povećanim rizikom za HIV infekciju i PPB. Kroz ovu edukaciju, osim sticanja znanja u vezi sa rizičnim ponašanjem, mladi aktivisti naučili su kako da pruže podršku ugroženim ljudima u cilju sprečavanja pojave bolesti i promocije zdravih stilova života. Broj učesnika je bio 40. Učesnici oba treninga su regrutovani kroz kontakte sa lokalnim nevladinim organizacijama i koordinatorima kancelarija za mlade iz Tutina, Sjenice i Novog Pazara.

Trajanje projekta: 2013 – 2014

Donator:
Populacioni Fond Ujedinjenih Nacija – UNFPA

Kontakt osoba: Biljana Petrović (bpetrovic@ian.org.rs)

There are no photos with those IDs or post 445 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…