Početna Projekti Usluge u lokalnoj zajednici za osobe sa mentalnim poteškoćama „EUROSTART“

Usluge u lokalnoj zajednici za osobe sa mentalnim poteškoćama „EUROSTART“

5 minuta čitanja
0
0
122

Kratak opis projekta: Zbog nedostatka adekvatnih usluga u zajednici i nedostatka odgovarajuće zdravstvene nege i socijalnih usluga u zajednici, veliki broj ljudi sa mentalnim bolestima u AP Vojvodini su primorani da traže podršku u drugim organima za socijalnu pomoć, koji su daleko od njihovih gradova. Štaviše, situacija postojećih institucija je nedovoljna i postoje duge liste čekanja. Finansijska sredstva nisu dovoljna i stigmatizacija osoba sa mentalnim poremećaja ne gura lokalne zajednice u pravcu pružanja neophodnih usluga. Friuli Venezia Giulia je jedan od regiona sa najviše inovativnih službi za mentalno zdravlje u Evropi, kao posledica reforme i deinstitucionalizacije psihijatrijskih bolnica. Zbog toga ovaj region sarađuje sa AP Vojvodine za podsticanje početka projekata za lokalni razvoj i stvaranje i jačanje integrisane socijalno-zdravstvene mreže.

Rezultati: Italijanski partner Ass br.1 je posetio Dom zdravlja i Opštu bolnicu u Somboru (psihijatrijsko odeljenje) i Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Vršcu u aprilu 2014. IAN je sproveo pripremne aktivnosti, organizovao posetu, i stavio svoje osoblje i resurse na raspolaganje. Misije na terenu su služile, osim za  razmenu informacija i kao odlična pripremna aktivnost za studijsku posetu Trstu. Tokom tri dana obuke lokalnog osoblja iz Vršca i Sombora učestvovalo je oko 70 učesnika. Studijska poseta Trstu je sprovedena u junu za ukupno 12 učesnika iz Vojvodine i jednog člana pomoćnog osoblja iz IANa. Učesnici su bili zaposleni u dve specijalne psihijatrijske bolnice – Novi Kneževac i Vršac. Posebna vrednost studijske posete mogu se naći u činjenici da su posebni psihijatrijske bolnice dobila sredstva od Delegacije EU Beograda da otvori zasnovane mentalno zdravlje u zajednici u junu 2014. godine, samo dve nedelje pre posete. Studijska posjeta su se pokazale značajan u planskim procesima uspostavljanja dve nove usluge, očekuje da počne sa radom do kraja 2014. Tokom EUROSTART projekta smo za cilj da podrži proces deinstitucionalizacije u Vojvodini sa prikupljanja i objavljivanja „standarda zaštite za pojedince sa mentalnim poremećajima „, u cilju širenja to znanje na psihijatrijskim i socijalnim ustanovama u Pokrajini. Publikacija je dizajniran da pokrije sve relevantne lokalne zakone i propise (tj zakone koji regulišu zdravstvenu zaštitu i prava mentalno oboljelih lica u Republici Srbiji, kao i vladine politike i standarde kako u Srbiji tako i Vojvodine), kao i međunarodnim standardima i preporukama ( npr „Zeleni papir“ i SZO dokumenata), koja bi mogla poslužiti kao smernica za razvoj više ljudske pristupa psihijatrijskih hospitalizovanih bolesnika, kao i smernice ka transformaciji psihijatrijskih bolnica i društvenih azila.

„Međusektorska saradnja i deinstitucionalizacije“ je radionica koja je organizovana kao finalni događaj projekta kako bi pomogla definisati plan za deinstitucionalizacije, koji se trenutno razvija u institucijama na teritoriji Vojvodine. Radionica je održana u julu 2014 godine u Novom Sadu. To su prisustvovali svi relevantni akteri: predstavnici socijalne zaštite i institucija mentalnog zdravlja, predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i projekat Open Arms.

Donator:
Opština Friuli

Trajanje projekta: april 2014 – jul 2014

Kontakt osoba: Biljana Petrović bpetrovic@ian.org.rs

There are no photos with those IDs or post 451 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…