Početna Projekti Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima

Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima

6 minuta čitanja
0
0
103

Kratak opis projekta: Projekat se realizuje u partnerstvu sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji, koji je nosilac projekta. Projekat kombinuje stručno usavršavanje kroz modele dobre prakse, nezavisnu ekspertizu i zagovaranje koji zajednički vode radikalnoj reformi sistema zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji i jačanje kapaciteta OCD za dobijanje podrške javnosti. U saradnji sa institucijom Zaštitnika građana koja ima funkciju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (od jula 2011. godine i na osnovu izmena i dopuna zakona o ratifikaciji OPCAT) i Pokrajinskim ombudsmanom i uz podršku Ministarstva zdravlja, partnerske organizacije sprovode nezavisnu ekspertizu koja vodi ka efikasnoj zaštiti lica sa mentalnim poremećajima, s jedne strane, i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za dobijanje podrške javnosti, s druge strane.

Rezultati: Na početku projekta osnovan je radna grupa koja okuplja predstavnike brojnih organizacija i institucija (Zaštitnik građana, Pokrajinski ombudsman, OEBS, Delegacija EU u Srbiji, UNDP, Karitas, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalne politike, MDRI, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, udruženja psihijatrijskih pacijenata, itd). Radna grupa razmatra pitanja koja se, direktno ili indirektno, odnose na reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i deinstitucionalizacije. Tokom 2013. godine, projektni tim uz podršku psihijatrijskih stručnjaka vrši monitoring posete pet psihijatrijskih bolnica u Srbiji: „Kovin“ u Kovinu, „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu, „Gornja Toponica“ u blizini Niša i “ Dr Laza Lazarevic „u Beogradu. Izveštaji o posetama sa glavnim nalazima i preporukama su napisani i predstavljeni na konferenciji za novinare organizovanoj u aprilu 2014. godine u Medija centru.

Grupa od pet psihijatara iz svake od posmatranih bolnica, zajedno sa predstavnicima partnerskih organizacija, obavila je studijsko putovanje u Trst i posetila njihove centre za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. Cilj posete je bio da se pruži prilika da psihijatri koji rade u velikim psihijatrijskim ustanovama iskuse psihijatrijske pristupe i tretmane lica sa mentalnim poremećajima koji se razlikuju od onih u Srbiji. Čitava turneja je bila veliko iskustvo za domaće stručnjake i predstavnike civilnog sektora. Razgovori sa italijanskim kolegama su dali dubok uvid u celokupan proces deinstitucionalizacije i mogućnost da se identifikuju sličnosti između dva sistema zdravstvene zaštite i iznad svega da budu svedoci ishoda za koji se oni zalažu u Srbiji. Učesnici će širiti ove nove korpuse znanja i iskustava među svojim kolegama i drugim stručnjacima i u institucijama koje su zadužene za reformu sistema mentalnog zdravlja.

Završna konferencija projekta održana je u beogradskom Aero klubu pod nazivom „Podrška mentalnom zdravlju: politike i strategija“. Partneri na projektu, predstavnici ambasada Norveške, Holandije i SAD, predstavnici ministarstava, državni i pokrajinski ombudsman, predstavnici zdravstvenih i socijalnih ustanova, nevladinih organizacija i korisnici su se okupili kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u zaštiti mentalnog zdravlja u Srbiji, procesu reforme i daljim koracima koje treba preduzeti u postizanju konačnog cilja – deinstitucionalizacije. Konferencija je bila i prilika za Helsinški odbor da prezentuje ishod projekta, brošuru „Priručnik za uspostavljanje i razvoj centara za mentalno zdravlje u zajednici“, koji je kreirala Radna grupa uspostavljena u okviru projekta.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje projekta: maj 2013 – april 2014

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

There are no photos with those IDs or post 443 does not have any attached images!
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…