Početna Projekti Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima

Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima

6 minuta čitanja
0
0
98

Kratak opis projekta: Projekat se realizuje u partnerstvu sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji, koji je nosilac projekta. Projekat kombinuje stručno usavršavanje kroz modele dobre prakse, nezavisnu ekspertizu i zagovaranje koji zajednički vode radikalnoj reformi sistema zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji i jačanje kapaciteta OCD za dobijanje podrške javnosti. U saradnji sa institucijom Zaštitnika građana koja ima funkciju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (od jula 2011. godine i na osnovu izmena i dopuna zakona o ratifikaciji OPCAT) i Pokrajinskim ombudsmanom i uz podršku Ministarstva zdravlja, partnerske organizacije sprovode nezavisnu ekspertizu koja vodi ka efikasnoj zaštiti lica sa mentalnim poremećajima, s jedne strane, i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za dobijanje podrške javnosti, s druge strane.

Rezultati: Na početku projekta osnovan je radna grupa koja okuplja predstavnike brojnih organizacija i institucija (Zaštitnik građana, Pokrajinski ombudsman, OEBS, Delegacija EU u Srbiji, UNDP, Karitas, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalne politike, MDRI, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, udruženja psihijatrijskih pacijenata, itd). Radna grupa razmatra pitanja koja se, direktno ili indirektno, odnose na reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i deinstitucionalizacije. Tokom 2013. godine, projektni tim uz podršku psihijatrijskih stručnjaka vrši monitoring posete pet psihijatrijskih bolnica u Srbiji: „Kovin“ u Kovinu, „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu, „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu, „Gornja Toponica“ u blizini Niša i “ Dr Laza Lazarevic „u Beogradu. Izveštaji o posetama sa glavnim nalazima i preporukama su napisani i predstavljeni na konferenciji za novinare organizovanoj u aprilu 2014. godine u Medija centru.

Grupa od pet psihijatara iz svake od posmatranih bolnica, zajedno sa predstavnicima partnerskih organizacija, obavila je studijsko putovanje u Trst i posetila njihove centre za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. Cilj posete je bio da se pruži prilika da psihijatri koji rade u velikim psihijatrijskim ustanovama iskuse psihijatrijske pristupe i tretmane lica sa mentalnim poremećajima koji se razlikuju od onih u Srbiji. Čitava turneja je bila veliko iskustvo za domaće stručnjake i predstavnike civilnog sektora. Razgovori sa italijanskim kolegama su dali dubok uvid u celokupan proces deinstitucionalizacije i mogućnost da se identifikuju sličnosti između dva sistema zdravstvene zaštite i iznad svega da budu svedoci ishoda za koji se oni zalažu u Srbiji. Učesnici će širiti ove nove korpuse znanja i iskustava među svojim kolegama i drugim stručnjacima i u institucijama koje su zadužene za reformu sistema mentalnog zdravlja.

Završna konferencija projekta održana je u beogradskom Aero klubu pod nazivom „Podrška mentalnom zdravlju: politike i strategija“. Partneri na projektu, predstavnici ambasada Norveške, Holandije i SAD, predstavnici ministarstava, državni i pokrajinski ombudsman, predstavnici zdravstvenih i socijalnih ustanova, nevladinih organizacija i korisnici su se okupili kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u zaštiti mentalnog zdravlja u Srbiji, procesu reforme i daljim koracima koje treba preduzeti u postizanju konačnog cilja – deinstitucionalizacije. Konferencija je bila i prilika za Helsinški odbor da prezentuje ishod projekta, brošuru „Priručnik za uspostavljanje i razvoj centara za mentalno zdravlje u zajednici“, koji je kreirala Radna grupa uspostavljena u okviru projekta.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje projekta: maj 2013 – april 2014

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…