Početna Projekti Zajedno protiv torture

Zajedno protiv torture

5 minuta čitanja
0
0
63

Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je da doprinese iskorenjivanju torture i nekažnjivosti u srpskom društvu kroz prevenciju torture u zatvorenim ustanovama. Specifični cilj je da se poboljša efikasnost praćenja, dokumentovanja i izveštavanja o torturi u zatvorenim ustanovama od strane Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM).

Očekivani rezultati:

  • Izgradnja kapaciteta i veća uključenost organizacija civilnog društva (OCD) u radu NPMa
  • Izgradnja kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana kroz seminare i razmenu ekspertize sa regionalnim i međunarodnim mehanizmima za prevenciju torture
  • Podizanje svesti javnosti o ljudskim pravima i značaju NPMa u prevenciji torture

Rezultati: Proces konsultacija između organizacija civilnog društva (OCD) u vezi kreiranja Platforme o ulozi i saradnji civilnog društva u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) uključio je održavanje četiri okrugla stola i nekoliko sastanaka. 19 organizacija je potpisalo Platformu, koja je predstavljena javnosti na konferenciji za novinare i preko direktnog TV programa. Podizanje svesti javnosti podržano je i kroz javni performans za širu publiku. U pitanju je bila predstava bazirana na radionicama pod nazivom „Gde je duši telo „, u izvođenju članova OCD „Duša“ koji su korisnici psihijatrijskih usluga. Predstava je omogućila publici da postane svesna problema sa kojima se suočavaju ugrožene grupe koje su pod rizikom od torture. Međunarodni seminar za izgradnju kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana je organizovan u dve vremenske tačke. Prvi deo seminara je organizovan od strane Misije OEBS-a u Srbiji i uz podršku IANa. On je bio posvećen stvaranju mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture jugoistočne Evrope (JIE). Predstavnici šest nacionalnih mehanizama iz regiona su bili prisutni, kao i međunarodni eksperti. Deklaracija o saradnji SEE NPM mreže je napravljena. Drugi deo seminara bio je posvećen učešće civilnog društva i stručnjaka u radu NPM. Međunarodni, regionalni i domaći akteri u oblasti prevencije torture su uzeli učešće, razmenili informacije i iskustva i razgovarali o načinima za unapređenje sopstvenih i uzajamnih praksi. Šest javnih rasprava za opštu populaciju održane su za studente na Pravnim i Filozofskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i za romsku zajednicu u Beogradu. 123 učesnika javnih rasprava je informisano o pitanjima vezanim za prevenciju torture i ulozi NPMa. Lifleti o Platformi OCD su distribuirani učesnicima svih javnih rasprava i seminara. Konsultativna evaluacija projekta je sprovedena, pružajući analizu realizacije projekta i postignutih rezultata i davanje preporuka za buduće slične akcije. Tokom čitavog perioda implementacije projekta IAN-a i saradnici bili su angažovani u radu NPMa. Monitoring posete su redovno održavane i izveštaji o svim poseta napisani sa značajnim doprinosom predstavnika OCD.

Donator:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje projekta: jun 2012 – jun 2013

Kontakt osoba: Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

Pogledajte galeriju
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…