Početna Publikacije Izbeglištvo, trauma i tortura Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija – Jugoslovensko iskustvo

Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija – Jugoslovensko iskustvo

6 minuta čitanja
0
0
620

„Ideja o ovoj monografiji začela se nakon dve godine rada Centra za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) u okviru Međunarodne mreže pomoći – IAN Beograd (International Aid Network – IAN Belgrade). Ona je bila izraz potrebe profesionalaca u IAN-u da svoja iskustva u radu sa žrtvama torture i traume podele sa širom, stručnom, profesionalnom i naučnom javnošću…

 
Naši klijenti su bile osobe koje su izgubile svoje fizičko i psihičko zdravlje, svoje voljene, rođake, prijatelje, svoj dom, zavičaj, komšiluk, sigurnost, posao, radnu sposobnost, materijalnu egzistenciju. Ipak, najteži gubici su bili oni koji su naoko nevidljivi i nemerljivi, a pripadali su intimnom duševnom svetu žrtava i odnosili su se na gubitak sposobnosti emocionalne razmene, doživljaja lične i porodične sreće, gubitak poverenja u institucije, u druge ljude i u sebe, gubitak dostojanstva i nade.“

Iz Uvoda knjige
„Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija: Jugoslovensko iskustvo“  

Sadržaj

I DEO RAT I GUBICI

 1. Jugoslovenski ratovi 1991-1999 i neke od njihovih društvenih posledica (709 downloads ) – Bora Radović

II DEO HUMANITARNI ODGOVOR: ORGANIZOVANJE I AKCIJA

 1. Psihosocijalna pomoć u okviru humanitarnih intervencija - šest godina iskustva u IAN-u (1997-2003) (692 downloads ) – Vladimir Jović
 2. Protiv torture - put ka zdravlju pojedinca i društva: Centar za rehabilitaciju žrtava torture - IAN Beograd (679 downloads ) – Dušica Lečić – Toševski i Jelena Bakalić
 3. Aktivnosti mobilnih timova CRŽTa (693 downloads ) – Mina Mitić i Stanislava Vuković

III DEO TORTURA: ŽRTVE I POSLEDICE

 1. Socio-demografski i psihijatrijski profil klijenata CRTŽa (701 downloads ) – Željko Špirić i Goran Knežević
 2. Vrste mučenja (713 downloads ) – Vladimir Jović i Goran Opačić
 3. Somatske bolesti klijenata Centra za rehabilitaciju žrtava torture: jednogodišnje iskustvo MEDIAN-A (440 downloads ) – Petar Otašević, Katarina Mitrović i Predrag Mitrović

IV DEO TORTURA, STRES I DISOCIJACIJA

 1. O jednom matematičkom modelu psihobiologije stresnog odgovora (673 downloads ) – Danka Savić
 2. SRD-10 - Kratka skala za procenu disocijativne simptomatologije povezane sa stresom (693 downloads ) – Goran Knežević i Vladimir Jović
 3. Tortura i disocijacija (678 downloads ) – Goran Knežević

V DEO TERAPIJA I REHABILITACIJA: LEČENJE ŽRTAVA TORTURE

 1. Promene u intenzitetu i ucestalosti psihijatrijskih tegoba povezanih sa traumatskim iskustvom nakon tromesecnog tretmana (452 downloads ) – Goran Opačić i Goran Knežević
 2. Psihoanalitička psihoterapija žrtava torture (705 downloads ) – Slavko Mačkić i Jovanka Cvetković
 3. Specifičnosti u grupnom radu sa žrtvama torture (670 downloads ) – Slavoljub Milojevć
 4. Karakteristike grupnog socioterapijskog rada sa elementima psihodrame sa žrtvama toture (685 downloads ) – Vladimir Milošević
 5. EMDR u lečenju posttraumatskog stresnog poremećaja kod ratnih zarobljenika (670 downloads ) – Zoran Ilić
 6. Terapija sa žrtvama torture: integrativni model i značaj farmakoterapije (688 downloads ) – Samardžić Radomir

VI DEO TERAPIJA I REHABILITACIJA: RANJENI ISCELITELJ

 1. Tortura u terapijskom prostoru: kontratransfer u radu sa žrtvama organizovanog nasilja (698 downloads ) – Vladimir Jović i Nataša Cvetković – Jović
 2. Savetnici IAN-a u grupnoj superviziji (661 downloads ) – Aleksandar Vučo i Tamara Štajner-Popović
 3. Sekundarna traumatizacija i savetovanje članova porodice žrtava torture (683 downloads ) – Vladimir Milošević

VII DEO PRAVNO- PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI

 1. Pravni aspekti u rehabilitaciji žrtava torture (643 downloads ) – Mojca Šivert
 2. Pravne posledice naknadnog nastupanja posttraumatskog stresnog poremećaja (648 downloads ) – Mojca Šivert i Vladimir Milošević
 3. Psihološka priprema svedoka - žrtava torture kao prevencija retraumatizacije (684 downloads ) – Zoran Ilić

RECENZIJA (662 downloads )

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Izbeglištvo, trauma i tortura

Takođe Pogledajte

The Game

Od 2015. godine, kada je migracija takozvanom „balkanskom rutom“ bila na vrhuncu, značajan…